Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkennälisen kuntoutuksen maksajana toimii KELA.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jonka tekee lääkäri julkisessa terveydenhuollossa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteereitä ovat:

  • Olet alle 65-vuotias,
  • Sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin,
  • Kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden,
  • Kuntoutus ei liity välittömästi sairaudenhoitoon,
  • Kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Terapian aluksi tehdään suunnitelma ja laaditaan asiakkaalle sopivat tavoitteet. Terapiaa toteutetaan pitkäjänteisesti ja asiakkaan toimintakyvyn parantamista painottaen. Asiakkailla on tyypillisesti kehitysvamma, CP-vamma, neurologinen sairaus, lihastauti tai joku muu pitkäaikainen toimintakykyä rajoittava sairaus.